TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe skierowane do dzieci doświadczających trudności w relacjach z innymi lub potrzebujące treningu w tej sferze (np. dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera, ADHD, nieśmiałych, mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych). Podczas treningu dzieci uczą się takich umiejętności jak: witanie się i żegnanie z osobami dorosłymi oraz z rówieśnikami, dzielenie się, czekanie na swoją kolej, słuchanie, radzenie sobie z niepowodzeniami itp. Nabierają wprawy w przestrzeganiu reguł i współpracy w grupie. Rozwijają zdolność uważnej obserwacji, rozpoznawania odczuć innych osób a także samokontrolę. W czasie zajęć dzieci trenują nową umiejętność poprzez odgrywanie i obserwowanie odgrywanych scenek oraz w czasie wspólnych zabaw, a następnie doskonalą ją w naturalnym środowisku (w domu, w przedszkolu, na podwórku) pod nadzorem rodziców. Opanowane już umiejętności są podstawą do nabywania kolejnych kompetencji. W efekcie dzieci czują się pewniej w relacjach z innymi ludźmi, lepiej radzą sobie z przeżywanymi emocjami, łatwiej im nawiązywać przyjaźnie.

Skip to content