TERAPIA BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback to nieinwazyjna, nowoczesna metoda optymalizacji pracy mózgu. To rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej. Istotą treningu jest promowanie fal mózgowych pożądanych oraz hamowanie fal mózgowych niepożądanych.

Głównym celem terapii jest poprawa koncentracji uwagi, wewnętrzne wyciszenie oraz regulacja napięcia mięśniowego u uczniów.

Wskazania do terapii EEG Biofeedback:

  • zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autyzm, zespół Asperegera)
  • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy)
  • zaburzenia emocjonalne (lękowe, nerwice)
  • zaburzenia snu
  • zaburzenia procesów spostrzegania, pamięci, uwagi
  • problemy z adaptacją społeczną i kontrolowaniem emocji
  • nadpobudliwość psychoruchowa
  • trema, reakcje stresowe, agresja
  • poprawa szybkości uczenia się.

Czas treningu:

Liczba i czas trwania treningów są indywidualnie dobrane do potrzeb każdego dziecka. Treningi trwają od 15 do 60 minut. Minimalna częstotliwość sesji to 1 raz w tygodniu, natomiast optymalna to 2-3 spotkania na tydzień.

Liczbę treningów szacuje się na:

10-15 sesji – dla osób zdrowych, w celu poprawy koncentracji i usprawnienia działania mózgu

30 i więcej – dla dzieci, których zaburzenia wymagają systematycznej pracy

Wymagania dotyczące kwalifikacji na terapię:

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia treningów  jest zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do terapii Biofeedback.

Umiejętność podjęcia współpracy dziecka z terapeutą w zakresie EEG-Biofeedback.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 6 roku życia.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie wsparcia dla dziecka, po przeprowadzonej uprzednio diagnozie, podejmuje terapeuta.

 O częstotliwości oraz ilości spotkań decyduje terapeuta, uwzględniając zakres i głębokość zaburzeń oraz nasilenie trudności dziecka.

Jako ćwiczenia wspierające rozwój procesów poznawczych stosujemy  również tradycyjne drukowane karty pracy i/lub programy komputerowe.

Dysponujemy multimedialnym oprogramowaniem z serii mTalent „Koncentracja i pamięć”. To zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi.

PRZYKŁADOWE APLIKACJE DOSKONALĄCE FUNKCJE POZNAWCZE W LEARNINGAPPS

DOBIERZ W PARY

SKOJARZ 

ZNAJDŹ SŁOWA

ODSZUKAJ I WYKREŚL WYRAZY

JAKI TO KSZTAŁT

PRZECIWIEŃSTWA

MEMORY ZNAJDŹ PARY

DOBIERZ W PARY
KODOWANIE

Skip to content