WCZESNE WSPOMAGANIE

Wspomaganie rozwoju niemowlęcia cz.3 – masaż Shantala

Terapeuta integracji sensorycznej – zabawki dla niemowląt:

Film naszych pedagogów pt.:” Wspomaganie rozwoju niemowląt” – zrealizowany dla telewizji lokalnej w Tarnobrzegu

PROGRAM ZA ŻYCIEM

Od stycznia 2018 roku w ramach programu rządowego Za życiem, w naszym Ośrodku są prowadzone bezpłatne zajęcia terapeutyczne (terapia logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, w zakresie integracji sensorycznej (SI), rehabilitacji ruchowej) w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo.

Oferta  jest skierowana do rodziców dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 6 lat z zaburzeniami rozwojowymi (tj. autyzm, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zaburzony rozwój mowy, nadpobudliwość psychoruchowa i inne) posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 15 811 28 13.

————————————————————————–

Od roku 2005/2006 realizowany jest program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia jego niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Jesteśmy jedyną placówką kształcenia specjalnego w naszym województwie organizującą zajęcia z małymi dziećmi w wieku od 0 do 7 roku życia wynikające z programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Dla prawidłowego rozwoju dziecka najbardziej znaczące są jego pierwsze lata życia. Wraz z rozwojem układu nerwowego następuje rozwój wszystkich funkcji psychofizycznych. W okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole; proces rozwoju dziecka jest bardzo intensywny i wszechstronny. Dziecko stale nabywa i doskonali umiejętności w zakresie poruszania się, komunikowania, nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, poznawania świata. U dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami procesy te mogą postępować dysharmonijnie lub ulec zahamowaniu. Zatem moment wykrycia niepełnosprawności i podjęcia systematycznego, kompleksowego wspomagania rozwoju jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju dziecka, dla jego przyszłej edukacji oraz uczestnictwa w życiu społecznym.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze stwierdzoną bądź ukrytą niepełnosprawnością lub zaburzeniem rozwoju.

Podstawowe cele naszych oddziaływań terapeutycznych:
– pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,
– zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności,
– przygotowanie dziecka do nauki w szkole w odpowiednim dla niego czasie,
– pomoc rodzinie w akceptacji niepełnosprawności oraz w wypełnianiu zadań opiekuńczo- edukacyjnych w domu,
– pomoc w osiąganiu samodzielności życiowej odpowiedniej do wieku dziecka oraz możliwości jego rodziny,
– pomoc w rozwijaniu odpowiedzialności rodziny za prawidłowy rozwój dziecka oraz wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości.

Zajęcia z dziećmi prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin, przygotowanych do pracy z małymi dziećmi. W skład zespołu terapeutyczno- edukacyjnego wchodzą: logopeda, pedagog, psycholog oraz nauczyciel terapeuta. Zespół wspólnie opracowuje indywidualny program pracy dla każdego dziecka, dostosowany do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych. Nauczyciele terapeuci stosują w pracy z dziećmi różnorodne metody, które są dla dziecka atrakcyjne, wykorzystują zabawę jako naturalną formę aktywności dziecka.

Oferujemy wszechstronną pomoc uwzględniającą zajęcia: logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, arteterapii, masaż, rehabilitację ruchową, edukację elementarną przygotowującą do podjęcia nauki w szkole. Rodzice uczestniczą w zajęciach wspólnie z dzieckiem, zapoznawani są ze sposobami stymulacji rozwoju, otrzymują wskazówki do kontynuowania pracy terapeutyczno- edukacyjnej w domu, a także otrzymują niezbędne wsparcie psychologiczne oraz pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

Gabinety specjalistyczne zostały wyposażone na potrzeby wczesnego wspomagania oraz zajęć rewalidacyjnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *