SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Rozpoczęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Realizujemy wiele różnorodnych działań z zakresu edukacji zdrowotnej zarówno w szkole jak i w internacie Ośrodka. Propagujemy zdrowy styl życia poprzez udział w zawodach sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych i wielu innych ciekawych zajęciach sportowych. Aktywnie spędzamy przerwy śródlekcyjne. Prowadzimy zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i nauczycielami dotyczące między innymi: zdrowego stylu życia, zasad zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, racjonalnego wykorzystania czasu wolnego i zapobiegania cyberprzemocy.

Tworzymy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu pojmowanemu  holistycznie, jako „całość” funkcjonowania człowieka. Dbamy zatem o wszystkie obszary zdrowia: fizyczne,  psychiczne, społeczne i duchowe.

Staramy się  tworzyć taki klimat społeczny, aby zapewniał  zdrowie i dobre samopoczucie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom  szkoły oraz rodzicom.

Wypracowujemy i wspieramy rozwój  kompetencji  uczniów i wszystkich pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Plan pracy Szkoła Promująca Zdrowie 2018

Konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie

Warsztaty dla Rodziców

„Jedz zdrowo i kolorowo” X Spotkanie z Kuchnią

Konferencja

 

Prezentacja

Działania w roku szkolnych 2018/2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji - przeniesienie do strony głównej serwisu