SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

BEZPIECZNE WAKACJE

"ZDROWIE W CZASIE PANDEMII"

„DZIEŃ JABŁKA”

27 września w naszym Ośrodku  odbył się „Dzień Jabłka” – święto , którego celem było zachęcanie uczniów do spożywania owoców, a w szczególności jabłek   i to pod różnymi jego postaciami.   Święto jabłka to okazja, aby przypomnieć, że jedzenie warzyw i owoców jest podstawą, aby zapewnić sobie zdrowie, witalność i zminimalizować ryzyko wielu chorób.

Mamy Certyfikat

26 listopada 2019r. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie otrzymał Certyfikat przyjęcia do Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie podczas Konferencji Naukowo- Metodycznej z Promocji Zdrowia w PCEN w Tarnobrzegu. W SOSW dbamy o tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i wieloma instytucjami wspierającymi zdrowie. Nasze działania prozdrowotne prowadzone są systematycznie i długofalowo- nie kończą się one z chwilą otrzymania certyfikatu.

Jesienne Cudaki

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły w ramach kolejnego zadania projektu Szkoły Promującej Zdrowie brali udział w ciekawych i kreatywnych  zajęciach, podczas których wykonywali „Jesienne Cudaki” z warzyw i owoców. Zajęcia były dla nich okazją do wykazania się  nie tylko uzdolnieniami manualnymi, ale również  pomysłowością oraz poczuciem humoru, a ich dzieła widoczne na zdjęciach mówią same za siebie. Gratulujemy inwencji twórczej!

Zdrowe, bo nasze!

Młodzież SOSW w Grębowie wraz z opiekunami zorganizowała akcję promującą zdrowe odżywanie pod hasłem „Zdrowe, bo nasze!”

Uczniowie szkoły zawodowej odwiedzili targ w Grębowie, gdzie zachęcali mieszkańców gminy do spożywania warzyw i owoców wyhodowanych na terenie warsztatów szkolnych. Dojrzałe pomidory, piękne dynie, zdrowe kapusty i papryki, nie tylko cieszyły oko, ale znalazły wielu nabywców wśród lokalnej społeczności. Nasze uczennice chętnie odpowiadały na pytania dotyczące wartości odżywczych oraz zasad uprawy rozprowadzanych warzyw i owoców.

Rozpoczęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Realizujemy wiele różnorodnych działań z zakresu edukacji zdrowotnej zarówno w szkole jak i w internacie Ośrodka. Propagujemy zdrowy styl życia poprzez udział w zawodach sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych i wielu innych ciekawych zajęciach sportowych. Aktywnie spędzamy przerwy śródlekcyjne. Prowadzimy zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i nauczycielami dotyczące między innymi: zdrowego stylu życia, zasad zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, racjonalnego wykorzystania czasu wolnego i zapobiegania cyberprzemocy.

Tworzymy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu pojmowanemu  holistycznie, jako „całość” funkcjonowania człowieka. Dbamy zatem o wszystkie obszary zdrowia: fizyczne,  psychiczne, społeczne i duchowe.

Staramy się  tworzyć taki klimat społeczny, aby zapewniał  zdrowie i dobre samopoczucie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom  szkoły oraz rodzicom.

Wypracowujemy i wspieramy rozwój  kompetencji  uczniów i wszystkich pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Plan pracy Szkoła Promująca Zdrowie 2018

Konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie

Warsztaty dla Rodziców

„Jedz zdrowo i kolorowo” X Spotkanie z Kuchnią

Konferencja

Prezentacja

Działania w roku szkolnym 2018/2019

Plan Działań Szkoła Promująca Zdrowie 2019/2020

Działania 2019_2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji - przeniesienie do strony głównej serwisu