STOWARZYSZENIE „S.O.S.” – OPP

„JAKIE DIAGNOZOWANIE- TAKIE EFEKTY TERAPII”

Zapraszamy podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grębowie- uczniów szkół, dzieci uczęszczające na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby korzystające z Punktu Konsultacyjnego do udziału w zajęciach rehabilitacyjnych i hipoterapii.

Każdy uczestnik zostanie zdiagnozowany pod kątem wad stóp i postawy przy użyciu profesjonalnego sprzętu tj. platformy baropodometrycznej i videografu.

Działania dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Dodatkowe informacje tel.888864180


SPRAWOZDANIA OPP

„IDĘ W PRZYSZŁOŚĆ W KOLORZE POMARAŃCZY”

AKTYWNI RAZEM AKTUALNOŚCI

AKTYWNI RAZEM Projekt dofinansowany ze środków Programu FIO

Stowarzyszenie  na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny „S.O.S.” – informacje ogólne

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000303263

STATUT (str1, str2, str3, str4, str5, str6, str7)

Statut ujednolicony luty 2017

Działalność Stowarzyszenia

Dane osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia:

1. Prezes Zarządu – Anna Drozd

2. Wiceprezes Zarządu – Tomasz Kędzia

3. Skarbnik – Lucyna Wielgosz

4. Członek Zarządu- Joanna Dul

5. Członek Zarządu – Anna Dec

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie  na rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny „S.O.S.”

39-410 Grębów, ul. Dolańskich 142

tel. 158112813

kom. 888864180- prezes Stowarzyszenia Anna Drozd

numer rachunku bankowego: 17 2030 0045 1110 0000 0205 9400; nazwa banku:BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *