PROGRAM ZA ŻYCIEM

Drodzy Rodzice!

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych, oferujemy: terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, w zakresie integracji sensorycznej (SI), rehabilitacji ruchowej, a także grupowy trening -TUS, hipoterapię) w wymiarze do 5 godzin w tygodniu.
Zajęcia są realizowane w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem.
Nasza oferta skierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 6 lat z zaburzeniami rozwojowymi (tj. urodzone przedwcześnie, o nieharmonijnym rozwoju i opóźnionym rozwoju psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa i innymi zespołami / chorobami genetycznymi, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, z zaburzonym rozwojem mowy, niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabo widzących, z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi ograniczeniami ruchowymi, z nadpobudliwością psychoruchową, nadmierną lękliwością, agresją i innymi).
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju swojego dziecka zapraszamy na konsultacje i terapie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka.
Prosimy o udostępnienie powyższej informacji Waszym znajomym.
Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji pod numerem telefonu 15 811 28 13.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Kinesiotaping

Kinesiotaping inaczej plastrowanie dynamiczne jest nowoczesną metodą terapeutyczną stosowaną jako uzupełnienie innych metod kinezyteraupetycznych. Aplikacje, które stosuje się za pomocą specjalnych plastrów, wywołują korzystny wpływ na funkcjonowanie różnych układów organizmu, a szczególnie na układ mięśniowy, nerwowy i limfatyczny. W naszym Ośrodku wykorzystuje się metodę tapingu jako uzupełnienie terapii dzieci z schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi i pediatrycznymi. Najczęściej u dzieci  stosowane są aplikacje na kończyny dolne, na kończyny górne, grzbiet, klatkę piersiową, szyję i twarz.

Terapia ręki

Rodzicu , gdy Twoje dziecko :

 • niechętnie podejmuje czynności manualne (wycinanie; malowanie; lepienie z plastelin, masy solnej; picie z kubka; układanie drobnych przedmiotów itp.)
  -ma zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie)
  -ma nieprawidłową postawę ciała 
  -ma problemy z nauką czynności manualnych (ubieranie, mycie się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.)
  -unika dotykania różnych przedmiotów, różnorodnych faktur 
  -szuka zbyt mocnego ucisku; za mocno zaciska dłonie na zabawach, czy przedmiotach; siada na dłoniach; za mocno dotyka innych osób
  -ma problemy z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych 
  -wykonuje czynności manualne niedbale, szybko lub za wolno 
  -ma problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie) …zastanów się nad terapią ręki!Terapia ręki to program stworzony w celu usprawniania malej motoryki , czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnych zadań .

Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka , umiejętność chwytu , koordynację pomiędzy dłońmi , jak również dostarczanie wrażeń dotykowych oraz naukę pisania. 
Służy do osiągania samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego .
Stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek ruchowy mowy .W dłoniach znajdują się receptory odpowiedzialne za wszystkie narządy ciała człowieka . Ich sprawność ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu całego organizmu .

Efekty terapii ręki:
dzięki starannie dobranym ćwiczeniom i masażom zwiększamy :

 • sprawność ruchową całej kończyny górnej
 • orientację w przestrzeni i schemacie ciała 
  -sprawność manualną dłoni
  -umiejętność chwytu
  -koordynację pomiędzy dłońmi
  -koncentrację uwagi 
  -umiejętności grafomotoryczne
  -niezależność w czynnościach codziennej samoobsługi .