PAMISZ II

Szkolenia dla uczniów szkoły branżowej

Podczas realizacji projektu 7 dziewczynek i 5 chłopców- uczniów branżowej szkoły uczestniczyło w szkoleniach z zakresu cukiernictwa. Tematy zrealizowanych szkoleń to: „Dekoracje malowane na piernikach”; „Makaroniki”; „Podstawy cukiernictwa-Torty nowoczesne- Monoporcje” ; „Lukier królewski- koronki”. Szkolenia odbywały się w trzech czteroosobowych grupach. Każda grupa uczestniczyła w trzech szkoleniach o wybranej przez uczestników tematyce.
Szkolenia poprowadzili nauczyciele, którzy wcześniej sami przeszkolili się w zakresie zaproponowanych uczniom tematów.

Staże dla uczniów i nauczycieli

W okresie wakacji 4 uczennice i 2 uczniów, 2 nauczycielki i 1 nauczyciel zawodu kucharz uczestniczyli w stażach u pracodawcy. Staże odbywały się w Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Usługowo- Handlowym „SEZAM” w Stalowej Woli.

Udział nauczycieli w szkoleniach

Dwie nauczycielki i 1 nauczyciel zawodu ukończyli po dwa kursy z zakresu cukiernictwa, które będą mogli wykorzystać do rozszerzenia zakresu nauczania w zawodzie kucharz.

Tematy odbytych szkoleń to:

„Podstawy cukiernictwa- torty nowoczesne”

„Piekarnictwo Pieczywo Mieszane”

„Lukier królewski- koronki” 

„Ciasta krojone”

„Dekoracje malowane na piernikach”

Doposażenie pracowni gastronomicznej

Dzięki uczestnictwu w projekcie klasopracownia gastronomiczna została doposażona w profesjonalny sprzęt niezbędny do udoskonalenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, efektywną pracę na zajęciach, stosowanie metod i form zgodnie z możliwościami i potrzebami uczniów z uwzględnieniem wskazań pracodawcy i rekomendowanego wyposażenia pracowni.

Zakupiliśmy: piec konwekcyjno- parowy, grill elektryczny, zestaw tarcz do rozdrabniania, robot wieloczynnościowy, frytkownicę, warnik, zmywarkę, wagę magazynową, sokowirówkę, garnki, miski, blachy cukiernicze, drobny sprzęt cukierniczy, zastawę stołową, ekspres do kawy, dystrybutor do napojów, patery do ciasta.

 

„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II”.

W roku 2021 nasz Ośrodek przystąpił do realizacji projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2021 do 30.09.2023. przez Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w partnerstwie z:

Powiatem Tarnobrzeskim, tj.:

–    Zespołem Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach

–    Zespołem Szkół nr 2 w Nowej Dębie

–    Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Grębowie

Gminą Tarnobrzeg tj.:

–   Zespołem Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

Cel główny projektu to Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkól w branży Automotive oraz jego otoczenia gospodarczego na terenie WP do końca 09.2023 r.

W części realizowanej przez naszą placówkę projekt zakłada:

  1. odbycie 150 godzin stażu u pracodawcy przez 6 uczniów i uczennic Branżowej Szkoły pierwszego stopnia
  2. odbycie szkoleń / kursów zawodowych przez 6 uczniów i uczennic
  3. modyfikację programu nauczania w zakresie kwalifikacji rynkowych kucharz
  4. odbycie stażu u pracodawcy  oraz szkoleń / kursów zawodowych przez 2 nauczycielki i 1 nauczyciela zawodu
  5. doposażenie pracowni gastronomicznej
Skip to content