OFERTA EDUKACYJNA

Ogłaszamy nabór do następujących typów szkół:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, KLASY 0-VIII
 • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

KUCHARZ, OGRODNIK, PIEKARZ, CUKIERNIK

 • OFERUJEMY ZDOBYCIE ZAWODÓW POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY
 • ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W NASZYCH PRACOWNIACH I WARSZTATACH LUB POZA SZKOŁĄ
 • OSIĄGAMY WYSOKĄ ZDAWALNOŚĆ NA EGZAMINACH
 • UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE HONOROWANE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 • NAJLEPSI MAJĄ SZANSĘ NA STYPENDIUM

Podstawą przyjęcia do szkół jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

U NAS NABÓR TRWA CAŁY ROK!

Oferujemy BEZPŁATNĄ diagnozę, konsultacje, zajęcia prowadzone przez specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę SI, rehabilitanta,  terapeutę metodą Tomatisa, Biofeedback, hipoterapeutę, dogoterapeutę.

Uczniowie mogą skorzystać z pobytu w internacie, który mieści się w zabytkowym pałacu na terenie pięknego parku.

W NASZEJ SZKOLE KSZTAŁCIMY RÓWNIEŻ DZIECI Z AUTYZMEM  I ZABURZENIAMI POKREWNYMI.

Organizujemy konkursy, olimpiady, warsztaty, bezpłatne zajęcia dodatkowe m.in. rozwijające zainteresowania, hipoterapii. Pozyskujemy środki na realizację ciekawych działań. Oferujemy bezpłatne wycieczki m.in. do kina, teatru, muzeum, na lodowisko, w różne ciekawe miejsca w Polsce.

PONADTO PROWADZIMY:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny
 • Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, zespołem Aspergera oraz trudnościami w rozwoju
 • Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim (możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych w domu rodzinnym)

Skip to content