HISTORIA

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie istnieje od 1970  roku. Dzieje tej placówki opiekuńczo wychowawczej są nierozerwalnie związane z pałacem i obiektami doń należącymi. Właściciele pałacu, Dolańscy herbu Korab, zaliczali się do rycerskiego stanu i przybyli do Grębowa z Rusi Czerwonej na początku XVII wieku.
Siedziba Dolańskich odegrała bardzo ważną rolę  w czasie II wojny światowej. W gościnnym domu Dolańskich schronienie znaleźli  profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego (np. Wit Opatrny), rozmaici przybysze- wygnańcy, bogaci i ubodzy pozbawieni przez okupanta domów  i Majątku. Pozostały po Dolańskich pałac nadal wygląda okazale i tak jak przed laty tętni życiem.
Od 30 lat mieści się tu internat Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.    Budowla  liczy sobie blisko 200 lat, kilkakrotnie była rozbudowywana i przebudowywana.  Dawną siedzibę Dolańskich otacza równie zabytkowy, rozległy park z dwoma stawami. Na wprost pałacu, wśród zieleni usytuowana jest szkoła. Takie właśnie urocze miejsce wybrał na placówkę oświatowo- wychowawczą ówczesny Kurator Oświaty w Rzeszowie i oddelegował 15 grudnia 1969r.  starszego wizytatora Ignacego Macha do zorganizowania Specjalnego Zakładu Wychowawczego; 20 stycznia 1970 roku przyjął grupę dzieci z dawnego  woj. rzeszowskiego.
Od tego bowiem dnia zaczyna się historia Ośrodka. Dyrektorem został doświadczony pedagog Mieczysław Hubert, zaś kierownikiem szkoły składającej się z dwóch klas- III i IV była jego żona Janina. Wychowawstwo klasy III powierzono Marii Mach, a klasy IV- Annie Małysa. Nad pracą internatu czuwał kierownik Krzysztof Zehn.
Z roku na rok przybywało młodzieży, w roku szk. 1970-71 była już klasa V, a pomieszczeń lekcyjnych mało, więc w 1971 roku „szkołę życia”, czyli grupę 11 dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym przeniesiono do szkoły podstawowej w Krawcach.
Placówka rozwijała się w szybkim tempie; doskonalono metody nauczania, wprowadzono przedmiot- przysposobienie zawodowe. Działalność zakładu zyskiwała coraz większe zrozumienie wśród społeczeństwa. Przybywało uczniów, a wraz z nimi pracowników.
Rok szkolny  1973/74 przyniósł nowe zmiany organizacyjne i kadrowe Zakładu. Specjalny Zakład Wychowawczy zmienił nazwę na Państwowy Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ,którym nadal kierował dyr. Hubert, zaś funkcję kierownika internatu pełniła Jadwiga Szełeś-Szewc, a po niej Czesław Kozik. W roku szkolnym  1975/76 rozpoczęło naukę 86 wychowanków w nowej szkole, którą adoptowano z budynku gospodarczego. W roku szkolnym 1975/76 dyrektorem Państwowego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego został Emil Ozga, a dyrektorem Szkoły Specjalnej mgr. Marian Bryła, zaś kierownikiem internatu Michał Malicki. Liczba uczniów wzrosła do 107, których uczyło 41 nauczycieli i wychowawców. Ze względu na poprawę warunków lokalowych   ,, szkołę życia ?? z Krawców przeniesiono w 1980 r. do Grębowa, a którą ostatecznie zlikwidowano w 1983r. Dzieci uczące się w klasach ,,szkoły życia?? przeniesiono do innych placówek. Przy Państwowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działały dwie drużyny harcerskie ,,NS im. Janusza Korczaka i M. Grzegorzewskiej, które prowadziły doświadczone instruktorki ZHP- wychowawcy internatu- m.in. Helena Włodyka- Walczak. Aktywnie też działały organizacje młodzieżowe i Samorząd Uczniowski, którym opiekowała się Maria Kopała, SKO- które prowadziła Anna Małysa i LOP, którą opiekowały się Bożena Polańska i Alicja Kula. Duże osiągnięcia uzyskiwali wychowankowie w sporcie, działalności artystycznej. Programy artystyczne prezentowali na terenie województwa. Wielu wychowanków wyjeżdżało na wycieczki turystyczno- krajoznawcze, których trasy obejmowały całą Polskę.
W roku szkolnym 1980/81 placówka zmieniła nazwę na poprzednią, tj. Specjalny Zakład Wychowawczy , którego dyrektorem został Eugeniusz Pliszka. W roku 1984 Ośrodek ponownie przechodzi reorganizację i przyjmuje nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy.
Do tej pory funkcję dyrektorów Ośrodka pełnili :  Jan Kwaśnik , Stanisław Jarosz, Maria Butkowska, Zofia Sudoł, Bogusław Uchański, Irena Beata Zając i Janusz Galiniak (od 2018 r.). Podobnie zmieniali się dyrektorzy szkoły specjalnej. Od 1984r. do chwili obecnej funkcję tę pełnili: Marian Kułaga, Stanisław Jarosz, Danuta Zych, Franciszek Orzeł, Janusz Antosiewicz, Jolanta Pietrzyk, Grzegorz Wielgosz, Jacek Sawicki, Małgorzata Kaczmarczyk, Andrzej Nadziałek.
Od lipca 2018 r. funkcję wicedyrektora pełni Lucyna Wielgosz.

Autor tekstu: Maria Kopała

aktualizacja:A.Drozd

5 komentarzy

 1. Irek Wasyl pisze:

  pozdrawiam wszystkich wychowawców z okresu kiedy byłem wychowankiem Sosw pozdrawiam serdecznie P Marię Kopałę

 2. A.Borkowski pisze:

  Pozdrawiam Panią Alicja Kula – wychowanek Andrzej Borkowski z Sosnowca.

 3. anna bielecka pisze:

  pozdrawiam wszystkich nauczycieli i wychowacoów z internatu i chcialam zapytac kiedy jest zjazd absolwentów podaje kontakt do siebie aniuszka73@tlen.pl

 4. Borkowski pisze:

  A.Borkowski – szukam kontaktu z Opieunami 1978-79 pozdrawiam (kolegami i kolezankami (Kula – i Pan Lucyna i Ewa )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content