PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie:
? Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182),
? Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Dolańskich 142
39-410 Grębów
Inspektorem Danych osobowych jest:

Marta Mysza
tel. (15) 822-15-95 wew.316

iod@tarnobrzeski.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
– wykonywania działalności w zakresie edukacji,
– zatrudnienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym- świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
– wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
– prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.
Podanie danych osobowychdla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

Skip to content