Projekt edukacyjny 2016/2017

Temat: ?Jak polubić czytanie? Czytamy pod choinką.?

?Czytanie ? oto najlepszy sposób uczenia się, czytanie najlepszą nauką .?

A.S.Puszkin

GALERIA

Czas trwania projektu: od    3.10.2016r.    do16.12.2016r.

Nauczyciele : J. Pietrzyk, M. Kaczmarczyk, R. Zdun

Uczniowie: Cąpała K., Firosz B., Gromada D., Jugo B.,  Król W., Kruk M., Stadnik K.

Cel projektu:

Kształtowanie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzyo świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego uczniów .

Motywowanie i zachęcanie uczniów do czytania.

Zapobieganie nadmiernemu korzystaniu z telewizji i komputera.

Nabywanie umiejętności wykorzystywania wiedzy z książek w praktycznym  działaniu.

Cele szczegółowe:

Promowanie głośnego czytania i czytania z podziałem na role.

Przeprowadzenie zbiórki książek do szkolnej biblioteki.

Przygotowanie inscenizacji wiersza, krótkiej baśni i recytacji

Zachęcanie uczniów do samodzielnego korzystania z książek ze

zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi.

Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego

czytania i wyszukiwania potrzebnych informacji w tekstach.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, układanie proporcji(przepis na pierniki)

Wypiek pierników w kształcie figur geometrycznych

Wykonanie choinki z figur przestrzennych oraz ozdób choinkowych z figur płaskich i przestrzennych.

Kształtowanie pożądanych postaw społecznych.

Integrowanie grupy przez wspólna prace i zabawę.

Publiczna prezentacja projektu:

  • Głośne czytanie fragmentu wybranej książki
  • Wykonanie formy plastycznej plakatu, kolażu- ?Warto czytać książki.?
  • Prezentacja zebranych książek do szkolnej biblioteki
  • Zaprezentowanie wykonanej choinki  i ozdób choinkowych o geometrycznych kształtach
  • Prezentacja i degustacja pierników w kształcie figur geometrycznych
Skip to content