Program ZA ZYCIEM

W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin: Za życiem, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grębowie organizowane są  dodatkowe zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka i jego rodziny.  W zajęciach mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku od 0 do 7 lat, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W trakcie realizacji programu organizowane są dla dzieci takie formy zajęć, które są trudno dostępne poza specjalistycznymi placówkami, a ich koszty w placówkach prywatnych, są wysokie. Umożliwiamy tym samym zwiększenie intensywności oddziaływań terapeutycznych, co w przypadku małych dzieci ma ogromne znaczenie dla ich dalszego rozwoju. Każda dodatkowa godzina stymulacji pozwala na korygowanie istniejących zaburzeń i rozwija potencjał dziecka. Podczas zajęć duży nacisk i uwaga została położona na rozwijanie mocnych stron dziecka, stymulowanie strefy najbliższego rozwoju.

Formy terapii realizowane w ramach programu sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka zarówno w sferze ruchowej, umysłowej jak i emocjonalno – społecznej.  Rozwijają jego zdolności, pomagają przezwyciężać lęk przed nowymi sytuacjami i wyzwaniami, uczą współdziałania i angażują rodzica w terapię dziecka.  Podczas zajęć terapeutycznych rodzicom udzielana jest pomoc w postaci stosownych informacji dotyczących samej terapii, jak i możliwości korzystania z usług lekarzy specjalistów, specjalistycznych ośrodków diagnostycznych, możliwościach uzyskania pomocy w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze).

 

Skip to content