OGRODNIK

 

  1. Ogrodnik- to zawód polecany tym wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt z produkcja roślin, hodować kwiaty, krzewy i drzewa, dbać o tereny zieleni, zakładać małe i duże ogrody, rabaty kwiatowe, szkółki roślin ozdobnych, a także obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w ogrodnictwie.

 

  1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji

R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

 

  1. Sylwetka absolwenta

Kształcenie w zawodzie odbywa się w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursach kwalifikacyjnych. Po zdobyciu zawodu można podwyższyć kwalifikacje na kursach zawodowych, zdobywając zawód ?technik ogrodnik? oraz kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Cele i zadania zawodowe :

 

Do podstawowych zadań ogrodnika – wykonującego prace w zakresie gospodarki ogrodniczej – należy:

wykonywanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;

zbieranie owoców, warzyw i ziół;

wykonywanie prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;

przygotowywanie gleby pod uprawy;

produkcja nasion i rozsad oraz sadzonek drzew, krzewów owocowych oraz roślin jagodowych;

pielęgnacja roślin;

zakładanie trawników, rabat kwiatowych, skalniaków;

cięcie i karczowanie drzew, przycinanie i formowanie żywopłotów;

prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);

obsługa, konserwacja i drobne naprawy maszyn i urządzeń ogrodniczych, m.in. glebogryzarek, podkaszarek, kosiarek, sadzarek mechanicznych, opryskiwaczy, opylaczy i zamgławiaczy.

 

  1. Ogrodnik znajdzie zatrudnienie w:

ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych,

gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,

ogrodnictwach ekologicznych,

gospodarstwach z uprawami roślin zielarskich i grzybów jadalnych,

biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacja i pielęgnacją terenów zieleni,

w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,

jako pracownik najemny lub prywatny przedsiębiorca (właściciel).

Ogrodnik może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze, np. plantacje, sady, szkółki roślin ozdobnych.

 

  1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Posiadamy rozwiniętą bazę dydaktyczną i dobre warunki kształcenia w zawodzie ogrodnik tj. działki produkcyjno-szkoleniowe, działki rabatowe, szklarnia, sady: jabłoniowy, śliwkowy, zabytkowy park w stylu angielskim, magazyny z parkiem maszynowym tj.ciągnik, maszyny proste i narzędzia . Pozwala to na prowadzenie produkcji szklarniowej, sadowniczej, warzywniczej, produkcji roślin ozdobnych.

Skip to content