Zbiórka publiczna nr zgody: SO.II.5012.1.2013 z dn. 6 marca 2013r.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie, Grębów 881, 39-410 Grębów, informuje o zakończeniu Zbiórki Publicznej przeprowadzonej w dniach  21.03- 28.03. 2013r. na terenie Gminy Grębów (nr pozwolenia wydanego przez Wójta Gminy Grębów- SO.II.5012.1.2013.)

Zbiórkę Publiczną   przeprowadzono w formie sprzedaży ozdób świątecznych wykonanych przez wychowanków Ośrodkapodczas zajęć plastycznych odbywających się w szkole i  internacie.

Sprzedano następujące przedmioty:

Palmy wielkanocne duże – 30 szt. x 10 zł =300zł

Palmy wielkanocne małe ? 10 szt. x 5zł = 50zł

Pisanki duże  ? 20 szt. x 15 zł = 300zł

Pisanki średnie – 20 szt.  x 10zł = 200zł

Pisanki małe ? 20 szt.  x 5zł = 100zł

Zające z filcu  – 10 szt.  x 7 zł = 70 zł

Zające z bazi ? 10 szt. x 10 zł = 100zł

Koguciki z filcu 10 szt.  x 5zł =50 zł

Stroiki duże ? 20 szt.  x  20 zł = 400zł

Stroiki małe  – 23 szt. x 15 zł = 345zł

       Ogółem zebrano 1915 zł.( słownie- tysiąc dziewięćset piętnaście złotych).

Uzyskane środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie z założonymi celami zbiórki.

Koszty zbiórki:

– 82 zł  ? opłata skarbowa

-koszty materiałów zużytych do zrobienia ozdób ? 305,72 zł

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg zbiórki nie pobierały z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Łączny koszt przeprowadzenia zbiórki ? 387,72zł

Udział kosztów w zebranej kwocie wynosi- 20,25%

Ozdoby  wielkanocne będące przedmiotem zbiórki były wycenione i  odpowiednio oznakowane. Zbiórkę przeprowadziły Lucyna Wielgosz i Renata Zdun- członkowie Stowarzyszenia wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

Ogółem zebrano środki finansowe na kwotę 1915zł ( słownie; tysiąc dziewięćset piętnaście złotych), które zostały wpłacone na konto Stowarzyszenia i będą  wykorzystane na finansowanie działań mających na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grębowie do końca 2013 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *