ZADANIA DLA CHĘTNYCH

EDYTOR TEKSTU

Zad.1

1.Przeczytaj podany poniżej tekst:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie

ul.Dolańskich 142

39-410 Grębów

tel. 15 8112813

2. Skopiuj go do aplikacji Word i edytuj go stosując podane polecenia:

a) linia pierwsza – czcionka kolorem czerwonym, wielkość 20, pogrubiona

b) linia druga – czcionka kolorem niebieskim, wielkość 16, kursywa

c) linia trzecia – czcionka kolorem różowym, wielkość 15 – rozstrzelona na 1,5 pkt.

d) numer telefonu w linii czwartej czcionką Arial pogrubione

e) całość tekstu wyśrodkowana

3.Zadanie prześlij do nauczyciela informatyki

SCRATCH

Zad.1

Korzystając z materiału na stronie dostępnej pod linkiem

LINK

Skorzystaj ze strony 

Scratch online

EDYTOR GRAFIKI

Zad.1

Zad.2

Zad.3

NAUKA Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU

RÓŻNE

Skip to content