SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

1.Kształcenie w szkole przysposabiającej do pracy pozwala uczniowi nabyć i doskonalić umiejętności  związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.  Uczniowie uczęszczający do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mają również możliwość zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu plecionkarstwa.

2.Sylwetka absolwenta – absolwent szkoły przysposabiającej do pracy jest przygotowany, w miarę swoich możliwości, do wykonywania zadań w zakresie:  planowania budżetu domowego, rozporządzania środkami pieniężnymi według założeń budżetu,  sporządzania i serwowania posiłków,  przygotowania i nakrywania stołu na różne okazje,  hodowli  i pielęgnacji roślin polnych i ogrodowych oraz terenów zielonych,  konserwacji narzędzi ogrodniczych,   wykonywania  prac porządkowych , w tym z wykorzystaniem środków czyszczących , prawidłowej obsługi sprzętu AGD i RTV, wykonywania elementów dekoracyjnych w ramach szeroko rozumianego rękodzieła.  Absolwent powinien być świadomy swojej niepełnosprawności, wynikających z niej ograniczeń dotyczących możliwości zatrudnienia. Jednocześnie powinien posiadać wiedzę na temat praw mu przysługujących , związanych z pozyskiwaniem świadczeń socjalno-rentowych. Uczeń, który ukończył szkołę, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Posiada podstawową wiedzę ogólną, którą, w miarę swoich możliwości,  będzie wykorzystywać w sytuacjach  życia codziennego, a to umożliwi mu samodzielne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

3.Miejsca zatrudnienia – absolwent szkoły przysposabiającej do pracy jest przygotowany do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, do pracy w spółdzielni socjalnej lub na otwartym rynku pracy na odpowiednio przygotowanym stanowisku pracy.

4.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia      – zajęcia przysposobienia do pracy odbywają się w pracowni gastronomicznej z pełnym wyposażeniem kuchennym, w szklarni, na działkach rabatowych, warzywnych, w sadach, w parku, na plantacji wikliny, w pracowni  rękodzieła.

Uczniowie realizują podstawę programową w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, opracowanych w oparciu o indywidualne możliwości i potrzeby uczniów.

Skip to content