Projekt edukacyjny 2015/2016

Temat: ?Jak zachować w pamięci ważne wydarzenia?

Efekt projektu Kronika szkoły w wersji elektronicznej:

kronika-1969-1979 kronika-2006-16

Opiekun projektu- A. Drozd

Nauczyciele wspierający: J. Pietrzyk, M. Belina,  A. Sienkiewicz- Klubek , Z. Białas

Uczniowie: Dominika Bożek, Róża Nowak, Jakub Ciba, Natalia Pikula Mateusz Stępień, Ewelina Ziółkowska

Czas trwania projektu: od  1.12.2015r. do 31.05.2016r.

Cele główne projektu:

Doskonalenie umiejętności opisywania i rejestrowania zdarzeń

Wdrażanie do aktywnego udziału w życiu Ośrodka

Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologia informacyjno- komunikacyjną

Kultywowanie tradycji, dbałość o wizerunek szkoły

Cele szczegółowe:

Doskonalenie umiejętności tworzenia opisu na podstawie obserwacji zdarzeń, fotografii i i informacji pozyskanych z różnych źródeł

Mobilizowanie do wykonywania zadań na rzecz społeczności szkolnej

Korzystanie ze sprzętu opartego na technice komputerowej, posługiwanie się komputerem, aparatem fotograficznym, skanerem, kserokopiarką

Wykorzystanie umiejętności posługiwania się programami użytkowymi (pisanie na komputerze, obróbka zdjęć, tworzenie prezentacji, tworzenie dokumentów )

Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

Doskonalenie umiejętności pracy w grupie

Wdrażanie do sumiennego i odpowiedzialnego wywiązywania się z powierzonych zadań

 

Skip to content