Projekt edukacyjny 2013_2014

W dniu 11.03.2013 odbyło się publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego ?Olimpiada w naszej szkole?. Uczniowie klasy III gimnazjum pracowali nad projektem od połowy listopada 2013 aż do początków marca 2014 roku. Termin zakończenia projektu ustalono nieprzypadkowo, wypadł on tuż po zakończeniu zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sochi a przed Zimowymi Igrzyskami Paraolimpijskimi (w tym samym mieście).

Zakres prac projektowych obejmował: 

– wybór źródeł i wyszukiwanie informacji dotyczących zagadnień: Ceremoniał olimpijski, Symbole olimpijskie, Zasady Fair Play, Dyscypliny olimpijskie (igrzyska letnie i zimowe), Historia ruchu olimpijskiego (od starożytności do czasów współczesnych), Igrzyska paraolimpijskie, Olimpiady specjalne;

– wykonanie gazetek:  ?Od starożytnych do nowożytnych Igrzysk Olimpijskich?, ?Zimowe Igrzyska Olimpijskie ? Sochi 2014?;

– wykonanie prezentacji multimedialnych: ?Rozrywka Bogów czyli jak zrodziła się idea olimpijska?, ?Ceremoniał olimpijski?, ?Igrzyska paraolimpijskie?, ?Olimpiady Specjalne?;

– wykonanie plakatów:  ?Citius, Altius, Fortius?, ?Zasady Fair Play?,

oraz przygotowanie inscenizacji: ?Ceremoniał olimpijski?, ?Prezentacja głównych dyscyplin Zimowych Igrzysk olimpijskich?.

Cel projektu:

Fair Play ? wartością w sporcie i życiu

Cele szczegółowe:

ü  ustalenie, co kryje się pod hasłem: ?Liczy się nie tylko zwycięstwo, ale i udział w zawodach?;

ü  kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych;

ü  propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej.

Opiekunami dydaktycznymi projektu byli nauczyciele: pan Zbigniew Wołoszyn (pomysłodawca projektu) ? nauczyciel wf-u, pan Mateusz Kułaga – nauczyciel wf-u, pan Jacek Sawicki-nauczyciel historii i wos-u, pani Anna Drozd ? nauczycielka informatyki oraz wychowawca klasy III g ? pan Grzegorz Wielgosz.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy III g: Piotr Adamczyk, Dawid Dec, Krystian Firosz, Paweł Janas, Jessica Kłusek, Grzegorz Rębacz, Krzysztof Strzęciwilk, Aleksandra Wańkowicz, Adrianna Woś, oraz uczennice z klasy II g ? Agata Czarnecka i Dagmara. Rosa.

W trakcie realizacji projektu uczniowie mieli okazję zaznajomić się m.in. z historią ruchu olimpijskiego, sportem niepełnosprawnych, ideami olimpijskimi, nowymi dyscyplinami sportowymi oraz regułami sportowego trybu życia. Na potrzeby realizacji projektu opracowano też Kodeks Fair-Play, który przyjęto do realizacji w życiu sportowym i pozasportowym naszej szkoły. Przypominamy go w tym miejscu, aby na trwale zagościł w umysłach naszych wychowanków.

Kodeks Fair Play

wypracowany na potrzeby SOSW w Grębowie

w oparciu o Kodeks autorstwa Zofii i Ryszarda Żukowskich

1. Zawsze chcemy wygrywać, ale nie za wszelką cenę.

2. Szanujemy wszystkich uczestników gry, nawet jeśli sport nie jest ich mocną stroną.

3. Zawsze gramy uczciwie i zgodnie z ustalonymi regułami, nie oszukujemy innych.

4. Współpracujemy z innymi, mając na uwadze sukces całej drużyny.

5. Kibicując, zachowujemy się kulturalnie, nie gwiżdżemy, nie przezywamy i nie pokazujemy obraźliwych gestów wobec drużyny przeciwnej.

6. Przyjmujemy porażkę z godnością, nie obrażamy się, nie złościmy, nie obwiniamy sędziego za przegraną.

7. Umiemy cieszyć się ze zwycięstwa, nie poniżając przeciwnika w grze.

8. Emocji z boiska nie przenosimy do szatni i na teren szkoły.

Uczniowie klasy III g serdecznie dziękują opiekunom projektu, dzięki którym praca nad nim stała się prawdziwym wyzwaniem i intelektualną 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content