Podkarpacie stawia na zawodowców

Nasza szkoła bierze udział w projekcie systemowym Województwa Podkarpackiego pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Grębowie wynosi 56680,00 zł.

Realizację projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie w 2013 roku, rozpoczęto od staży wakacyjnych w przedsiębiorstwach.

 W okresie wakacyjnym uczniowie odbyli staże realizowane w przedsiębiorstwach i zakładach pracy. Ze staży skorzystało łącznie 8 uczniów naszej szkoły. Partnerami szkoły w ramach realizacji staży były następujące przedsiębiorstwa:

– Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ? kuchnia        szpitalna

– Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Małgorzata i Maciej Ziębowie w Grębowie

Mamy nadzieję, ze zdobyte umiejętności i kwalifikacje ułatwią młodzieży poruszanie się po rynku pracy.

 Dzięki temu projektowi została również dostosowana pracownia kucharska/kwota 41tys800zł/:

Nowoczesna pracownia kucharska. W celu jej udoskonalenia zostało dostosowane pomieszczenie w budynku szkoły. Prace remontowe były koordynowane przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka w Grębowie. Wykonano nową dodatkową linię elektryczną, dokonano odświeżenia ścian, wykonano nową wewnętrzną kanalizację wodociągową w celu podłączenia trzech zlewów z nalewkami, położono płytki na ścianach. W celu wyposażenia pracowni ,z projektu zakupiono następujące sprzęty: kuchnie elektryczne/2 szt/, meble do pracowni (szafki z blatami zamykane/6szt/, szafki ze zlewozmywakiem jednokomorowym i nalewką prysznicową /6sz/, stół centralny/1szt/, podstawa do pieca/1szt/, sprzęt gastronomiczny w postaci 1 robota wieloczynnościowego,1 miksera wieloczynnościowego, 3 patelni – stanowiących wyposażenie stanowisk pracy) ; w ten sposób utworzono 3 stanowiska 3- osobowe.

 DSC_0091

Pracownia doradztwa edukacyjno-zawodowego. Do pracowni będą zakupione książki oraz programy dotyczące planowania własnej kariery zawodowej. Uczniowie będą mogli korzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

Skip to content