O szkole

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę lokalową. W szkole jest dwie pracownie komputerowe -w sumie 23 stanowiska oraz biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu), świetlica szkolna oraz sala gimnastyczna.

W każdej klasopracowni jest stanowisko  komputerowe, z dostępem do Internetu.  W bibliotece szkolnej uczniowie mogą znaleźć wiele ciekawych książek, czasopism i pomocy naukowych. Mają możliwość obejrzenia interesujących filmów i używania programów edukacyjnych. Znajdują się tu również zestawy gier planszowych. Mogą wyszukiwać informacje i ciekawe strony WWW. W ramach zajęć bibliotecznych organizowane są konkursy z różnych dziedzin, np. konkurs recytatorski, plastyczny itp. Na sali gimnastycznej oprócz lekcji wychowania fizycznego odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia w ramach Szkolnego Koła Sportowego. Klasopracownie są wyposażone
w specyficzny sprzęt zgodny z wymogami BHP.

Lekcje odbywają się systemem gabinetowym. Obowiązuje u nas nauczanie przedmiotowe z zastosowaniem możliwie ścisłej korelacji materiału nauczania  różnych przedmiotów.

Obecnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Grębowie mieszka i uczy się 87 dzieci szczególnej troski. W szkole odbywają się zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym, jak również rehabilitacyjne. Uczniowie mogą również rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych.

 W placówce szczególną uwagę zwraca się na rozwój fizyczny młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych. SOSW w Grębowie jest organizatorem imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim (Biegi Przełajowe, Tenis Stołowy). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content