O szkole

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę lokalową. W szkole jest dwie nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe -w sumie 23 stanowiska+ 4 stanowiska w Centrum Multimedialnym oraz biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (cztery stanowiskami komputerowe z dostępem do Internetu), świetlica szkolna oraz sala gimnastyczna.

W każdej klasopracowni jest stanowisko  komputerowe, z dostępem do Internetu. Jedna pracownia komputerowa posiada 14 a druga 9 stanowisk. Uczniowie korzystają z niej nie tylko w ramach lekcji informatyki ale również w czasie innych zajęć edukacyjnych oraz pozalekcyjnych. Zarówno wyposażenie pracowni komputerowych jak i ICIM współfinansowane jest ze Środków Unii Europejskiej.   W bibliotece szkolnej uczniowie mogą znaleźć wiele ciekawych książek, czasopism
i pomocy naukowych. Mają możliwość obejrzenia interesujących filmów i programów edukacyjnych. Znajdują się tu również zestawy gier planszowych. Mogą korzystać z multimedialnych programów edukacyjnych oraz wyszukiwać informacje i ciekawe strony WWW. W ramach zajęć bibliotecznych organizowane są konkursy z różnych dziedzin, np. konkurs recytatorski, plastyczny itp. Na sali gimnastycznej oprócz lekcji wychowania fizycznego odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia w ramach Szkolnego Koła Sportowego. Klasopracownie są wyposażone
w specyficzny sprzęt zgodny z wymogami BHP.

Lekcje odbywają się systemem gabinetowym. Obowiązuje u nas nauczanie przedmiotowe z zastosowaniem możliwie ścisłej korelacji materiału nauczania  różnych przedmiotów.

Obecnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Grębowie mieszka i uczy się 87 dzieci szczególnej troski. W szkole odbywają się zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym, jak również rehabilitacyjne. Uczniowie mogą również rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc
w różnych zajęciach pozalekcyjnych.

 W placówce szczególną uwagę zwraca się na rozwój fizyczny młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych. SOSW w Grębowie jest organizatorem imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim (Biegi Przełajowe, Tenis Stołowy). Każdego roku grupa wychowanków z opiekunami ma możliwość wyjazdu na zieloną szkołę do miejscowości nadmorskich- Grzybów, Jarosławiec i korzystania z bogatej bazy leczniczo- rehabilitacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *