„Nasze miejsce do pracy, zabawy i nauki”

„Nasze miejsce do pracy, zabawy i nauki” – uroczyste otwarcie

18 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie „Naszego miejsca do pracy, zabawy i nauki”. W uroczystości udział wzięła społeczność szkolna, w tym wychowankowie, pracownicy i przedstawiciele mediów i zaproszenie goście.

Październik 2022

Trwa realizacja zadania „Nasze miejsce do pracy, zabawy i nauki” przez grupę nieformalną „NASZ OGRÓD” pod patronatem Stowarzyszenia. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu na potrzeby dzieci i młodzieży będących wychowankami i podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego (SOSW) oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Trwają pracę związane z budową altany i sadzeniem roślin. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

Wrzesień 2022

Budowa altany ciąg dalszy


Sierpień 2022

Trwają pracę nad budową altany. Przygotowane zostało podłoże, podniesiono teren pod altanę, wyłożona została kostka i wykonane słupy na podparcie altany.


Czerwiec 2022

W wyniku rekrutacji do realizacji zadania zostało zrekrutowanych 12 osób- uczniów i pracowników Ośrodka, w tym 3 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy, 4 uczniów szkoły branżowej.


Od czerwca do listopada grupa nieformalna „NASZ OGRÓD” pod patronatem Stowarzyszenia realizuje zadanie „Nasze miejsce do pracy, zabawy i nauki”. Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu terenu na potrzeby dzieci i młodzieży będących wychowankami i podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego (SOSW) oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Powstanie ogród z drzewami i krzewami owocowymi, ziołami oraz zadaszenie ze stołem i ławkami. Do pracy zostaną zaangażowani nauczyciele, uczniowie i pracownicy SOSW oraz członkowie Stowarzyszenia. Będą odbywały się zajęcia dodatkowe dla 6 uczniów szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/index.php/8-aktualnosci/112-wyniki-oceny-merytorycznej-pil-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *