„Nasze miejsce do pracy, zabawy i nauki”

30 listopada zakończyła się realizacja projektu „Nasze miejsce do pracy, zabawy i nauki” realizowanego przez grupę nieformalną „NASZ OGRÓD” pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny „S.O.S.”.
Na „Nasze miejsce” został wygospodarowany teren w pobliżu budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Grębowie, na którym postawiona została altana ze stołami i ławkami. Przygotowane zostały rabaty pod nasadzenia warzyw i ziół oraz posadzone drzewa owocowe, krzewy i zioła.
Pierwsze spotkanie pod altaną zostało zorganizowane, aby świętować zakończenie realizacji projektu. Na spotkaniu przy kiełbasce z grilla byli obecni wychowankowie, nauczyciele, pracownicy, przedstawiciele rodziców i społeczności lokalnej. Z tej też okazji został zorganizowany turniej tenisa stołowego, w którym udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej, branżowej i przysposabiającej do pracy.
Zagospodarowane w ramach projektu miejsce posłuży przede wszystkim wychowankom Ośrodka do prowadzenia zajęć zarówno edukacyjnych, jak i pozalekcyjnych oraz organizowania imprez okolicznościowych. Ponadto rodzice, dzieci i okoliczni mieszkańcy będą mogli odpocząć w altanie, czy to podczas odwiedzania zabytkowego parku, czy podczas oczekiwania na zajęcia wczesnego wspomagania lub zajęcia terapeutyczne.
Kwota dofinansowania tego projektu to 6000 zł. Do pracy podczas realizacji zadania zaangażowani zostali uczniowie, pracownicy Ośrodka i członkowie Stowarzyszenia.
Inicjatywa pod nazwą „Nasze miejsce do pracy, zabawy i nauki” realizowana była w  ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

„Nasze miejsce do pracy, zabawy i nauki” – uroczyste otwarcie

18 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie „Naszego miejsca do pracy, zabawy i nauki”. W uroczystości udział wzięła społeczność szkolna, w tym wychowankowie, pracownicy i przedstawiciele mediów i zaproszeni goście.

Październik 2022

Trwa realizacja zadania „Nasze miejsce do pracy, zabawy i nauki” przez grupę nieformalną „NASZ OGRÓD” pod patronatem Stowarzyszenia. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu na potrzeby dzieci i młodzieży będących wychowankami i podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego (SOSW) oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Trwają pracę związane z budową altany i sadzeniem roślin. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

Wrzesień 2022

Budowa altany ciąg dalszy


Sierpień 2022

Trwają pracę nad budową altany. Przygotowane zostało podłoże, podniesiono teren pod altanę, wyłożona została kostka i wykonane słupy na podparcie altany.


Czerwiec 2022

W wyniku rekrutacji do realizacji zadania zostało zrekrutowanych 12 osób- uczniów i pracowników Ośrodka, w tym 3 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy, 4 uczniów szkoły branżowej.


Od czerwca do listopada grupa nieformalna „NASZ OGRÓD” pod patronatem Stowarzyszenia realizuje zadanie „Nasze miejsce do pracy, zabawy i nauki”. Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu terenu na potrzeby dzieci i młodzieży będących wychowankami i podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego (SOSW) oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Powstanie ogród z drzewami i krzewami owocowymi, ziołami oraz zadaszenie ze stołem i ławkami. Do pracy zostaną zaangażowani nauczyciele, uczniowie i pracownicy SOSW oraz członkowie Stowarzyszenia. Będą odbywały się zajęcia dodatkowe dla 6 uczniów szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/index.php/8-aktualnosci/112-wyniki-oceny-merytorycznej-pil-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content