MATERIAŁY DLA UCZNIÓW DO NAUKI W DOMU_s

Drodzy uczniowie!
W związku z przerwą w realizacji zajęć w szkole nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przygotowywać dla Was materiały do samodzielnej nauki. Prosimy o korzystanie z nich w tym trudnym czasie w miarę możliwości. Jeśli nie możecie z jakiejś przyczyny korzystać z tak udostępnionych materiałów prosimy o kontakt z wychowawcami klas w celu ustalenia sposobów pracy w domu.

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VIII

ZERÓWKA

KLASY I-III- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Prezentacja dla uczniów o sposobach spędzania czasu wolnego