JAKIE DIAGNOZOWANIE- TAKIE EFEKTY TERAPII

Test rozwoju motorycznego Peabody Developmental Motor Scale (PDMS-2)

Nareszcie udało się zakupić test diagnostyczny Peabody- profesjonalne narzędzie stosowane w celu wykrycia i wskazania nieprawidłowości w rozwoju ruchowym dzieci. Test został zakupiony w USA. Za jego pomocą można wykryć skalę i sferę nieprawidłowości rozwoju u dzieci m.in. z zaburzeniami autystycznymi z zakresu mózgowego porażenia dziecięcego oraz innymi.

Hipoterapia i rehabilitacja

W ramach zadania 10 uczestników bierze udział w hipoterapii a 15 jest objętych wsparciem w postaci rehabilitacji. Realizacja zajęć zakończy się 15 października.

Diagnoza wad postawy i stóp

Od 23 sierpnia odbywa się diagnozowanie wad postawy u dzieci zakwalifikowanych do udziału w zadaniu „Jakie diagnozowanie takie efekty terapii” przy pomocy platformy baropodometrycznej i videografu. Jest to specjalistyczna aparatura diagnostyczna wyłapująca wszelkie asymetrie i wady postawy. Składa się z zestawu mat z wbudowanymi sensorami, kamery oraz oprogramowania komputerowego. Dzieci, u których zostaną stwierdzone wady, będą mogły uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych i hipoterapii. Wszystkie działania realizowane w ramach zadania są bezpłatne dla dzieci objętych wsparciem. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zapraszamy podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grębowie- uczniów, dzieci uczęszczające na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby korzystające z Punktu Konsultacyjnego do udziału w zajęciach rehabilitacyjnych i hipoterapii.

Każdy uczestnik zostanie zdiagnozowany pod kątem wad stóp i postawy przy użyciu profesjonalnego sprzętu tj. platformy baropodometrycznej i videografu.

Działania dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Informacje dodatkowe pod numerem telefonu 888864180

Skip to content