JAKIE DIAGNOZOWANIE- TAKIE EFEKTY TERAPII

Od 23 sierpnia odbywa się diagnozowanie wad postawy u dzieci zakwalifikowanych do udziału w zadaniu „Jakie diagnozowanie takie efekty terapii” przy pomocy platformy baropodometrycznej i videografu. Jest to specjalistyczna aparatura diagnostyczna wyłapująca wszelkie asymetrie i wady postawy. Składa się z zestawu mat z wbudowanymi sensorami, kamery oraz oprogramowania komputerowego. Dzieci, u których zostaną stwierdzone wady, będą mogły uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych i hipoterapii. Wszystkie działania realizowane w ramach zadania są bezpłatne dla dzieci objętych wsparciem. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zapraszamy podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grębowie- uczniów, dzieci uczęszczające na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby korzystające z Punktu Konsultacyjnego do udziału w zajęciach rehabilitacyjnych i hipoterapii.

Każdy uczestnik zostanie zdiagnozowany pod kątem wad stóp i postawy przy użyciu profesjonalnego sprzętu tj. platformy baropodometrycznej i videografu.

Działania dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Informacje dodatkowe pod numerem telefonu 888864180