Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i jego Rodziny „S.O.S.” otrzymało dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Aktywni Razem”.

Termin realizacji: maj 2016- lipiec 2017

————————————————————————–

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym  w Grębowie w dniu 26 kwietnia 2016r.  odbył się Konkurs Poezji i Piosenki Ekologicznej pod hasłem:  ? Palący temat- niska emisja??. Nawiązuje ono  do problemów związanych  z koniecznością ochrony powietrza i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń.   Konkurs był współfinansowany przez Powiat Tarnobrzeski. Dotację na ten cel uzyskało Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny S.O.S.? działające przy Ośrodku  w ramach  realizacji projektu ? Pokaż , co potrafisz- Konkursy Wiedzy i Umiejętności?.

Celami  Konkursu było,  m. in.

–  krzewienie postaw i kultury ekologicznej

kultywowanie tradycji obchodów  imprez o charakterze ekologicznym,

– propagowanie  zachowań  uczących szacunku do środowiska naturalnego,

– poszerzanie wiedzy na temat ekologii i zachowań proekologicznych,

– rozwijanie uzdolnień aktorskich i wokalnych  związanych z występami scenicznymi  wychowanków.

W konkursie udział wzięło  8 placówek opiekuńczo ? wychowawczych  województwa podkarpackiego: Dom Dziecka w Skopaniu, Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie, ZSS Stalowej Woli, SOSW w Mielcu, SOSW w Ropczycach, ZSS w Rzeszowie, ZSS w Tarnobrzegu oraz  SOSW w Grębowie .

Wychowanki SOSW w Grębowie przygotowały  inscenizację teatralną  pt.  ?Jak rozweselić Ziemię??  swoim występem wywalczyły II Miejsce w konkursie.. Jury wyróżniło występ ucznia ZSS w Tarnobrzegu Jakuba Rogali, który recytował wiersz pt. ? Paweł i Gaweł?. W kategorii piosenka laureatami zostali uczeń ZSS w Rzeszowie N. Tomaka i uczennica SOSW w Mielcu Yessica Motyl w utworze ? Kolorowy wiatr? oraz wychowanka SOSW w Grębowie w utworze ? Ratujmy Ziemię?.

Wszyscy uczestnicy za udział w Konkursie otrzymali   upominek rzeczowy oraz  dyplom. Każda z placówek została również obdarowana symbolicznym  ?zielonym drzewkiem?.

Impreza ta miała  również  charakter integracyjny, służyła  nawiązaniu nowych  kontaktów, wymianie doświadczeń zawodowych   i zacieśnianiu współpracy pomiędzy placówkami .

————————————————————————–

W dni 30 listopada 2015r. nasze Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

————————————————————————-

Sprawozdanie merytoryczne 2014

————————————————————————

W dniu 12 czerwca 2015r. odbył się Piknik  Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Matki i Ojca. Organizację wydarzenia współfinansował Powiat Tarnobrzeski w ramach zadania publicznego  realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny S.O.S

W imprezie udział wzięli wychowankowie Ośrodka wraz z rodzicami, podopieczni zajęć wczesnego wspomagania oraz ich rodzice, jak również zaproszeni goście i przedstawiciele władz lokalnych. Powiat Tarnobrzeski reprezentował wicestarosta Krzysztof Pitra i radny Marek Ożga.

Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Były zabawy taneczno ? ruchowe przy muzyce, loteria fantowa  z pluszakami, malowanie twarzy, kącik plastyczny, gry  i zabawy rekreacyjno ? sportowe. Dużym powodzeniem cieszyły się przejażdżki konne zorganizowane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Esteka?. Piknik to także okazja do spotkania rodziców.

Każdy uczestnik pikniku otrzymał słodki upominek, na rodziców zaś czekała uczta zarówno artystyczna w postaci występu dzieci,  jak i  poczęstunek  w postaci ciast i dań piknikowych, wykonanych  przez uczniów klasy kucharskiej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie.

Kilkugodzinna impreza upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze w otoczeniu pięknej przyrody Parku Hrabiostwa Dolańskich. Na wspólnym spotkaniu rodzice mieli możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń na temat problemów związanych z trudnościami w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością  intelektualną.

————————————————————————–Sprawozdanie_merytoryczne2013

W dniu 14.06.2013r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie odbył się Piknik Rodzinny.

W imprezie uczestniczyły rodziny wychowanków Ośrodka, rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz wychowankowie, wychowawcy i nauczyciele. Wśród zaproszonych gości był także Pan Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł oraz Pani Krystyna Kozieja ? członek zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego.

Imprezę uświetniły: występ wychowanków Ośrodka w krótkiej części artystycznej oraz przedstawienie pt. ?Kopciuszek?, za które uczniowie otrzymali wyróżnienie na XXX Jubileuszowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego w Rzeszowie.

Oprócz serdeczności rodzice otrzymali od swoich pociech własnoręcznie wykonane bukiety kwiatów, a dzieci słodki upominek. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, m. in zabawy taneczno ? ruchowe przy muzyce didżeja, loterię fantową z pluszakami, malowanie twarzy, kącik plastyczny, gry i zabawy rekreacyjno – sportowe.

Rodzice mieli możliwość obejrzenia wystaw prac plastycznych, wykonanych przez młodzież Ośrodka, skosztowania popisowych dań, zakąsek i deserów przygotowanych przez uczniów klasy kucharskiej pod opieką nauczycieli zawodu.

Impreza upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze w otoczeniu pięknej przyrody Parku Dolańskich. Na wspólnym spotkaniu rodzice mieli możliwość rozmowy
i wymiany doświadczeń na temat problemów związanych z trudnościami w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Imprezę zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka
i Jego Rodziny ?S.O.S.?, dzięki środkom finansowym i rzeczowym pozyskanym od sponsorów:

Nadleśnictwo Nowa Dęba, Firma handlowo-Usługowa Ro-Meat w Tarnobrzegu, Handlowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tarnobrzegu, Carrefour Stalowa Wola. 

————————————————————————

Zbiórka publiczna nr pozwolenia SO.II.5012.1.2014

———————————————————————–

Działania podjęte od  01 01.2012 roku do 31.12.2012 roku:

  • Realizacja zadania publicznego ?Konkurs Poezji i Piosenki Ekologicznej? współfinansowanego z Powiatu Tarnobrzeskiego- dotacja w kwocie 3837,82zł, wkład własny pieniężny w kwocie 234,94 zł, niepieniężny- 47 h pracy wolontariuszy (Joanna Dul, Lucyna Wielgosz, Elżbieta Stachura Strzala, Małgorzata Kmuk, Monika Szwed , Anna Drozd)
  • Zbiórki publiczne
  • Bal charytatywny
  • Współorganizacja Spotkania z Kuchnią, Spotkania z Wikliną, Spotkania ze Sztuką
  • Organizacja wycieczki do Bałtowa
  • Zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów na zajęcia
  • Zakup drukarki

Sprawozdanie_merytoryczne_2012

Współpraca Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka

i Jego Rodziny S.O.S.  ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Grębowie

 

Rok szkolny 2011/2012

I. Realizacja zadania publicznego ?Razem z Rodziną? współfinansowanego z Powiatu Tarnobrzeskiego- dotacja w kwocie 3996 zł, wkład własny pieniężny w kwocie 118,08zł, niepieniężny- 30 h pracy wolontariuszy (Agnieszka Homarowicz, Anna Rak, Anna Wójcik, Anna Drozd)- utworzona została wypożyczalnia pomocy dydaktycznych dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

II. Organizacja dwóch zbiórek publicznych:

1. Charytatywny Bal Karnawałowy podczas, którego przeprowadzono zbiórkę i zebrano kwotę 1536zł oraz pozyskano1000 zł jako darowiznę od właściciela lokalu, w którym odbywał się bal.

2. Wystawa prac świątecznych na terenie Gminy Grębów z której uzyskano 1159 zł.

Działania te podjęte były z inicjatywy wychowawczyń Lucyny Wielgosz i Joanny Dul,
w prace nad przygotowaniem imprez w dużym stopniu włączyli się wszyscy wychowawcy internatu.

Dzięki uzyskanym środkom finansowym zakupiono do internatu szereg pomocy dydaktycznych do zajęć oraz materiałów wykorzystywanych do zajęć manualno-plastycznych. Zorganizowano także wycieczkę do Bałtowa.

III. Organizacja III Spotkania ze Sztuką– pozyskanie środków w postaci darowizny
w kwocie  1900 zł, za które zostały zakupione materiały na konkurs oraz środki żywnościowe na poczęstunek dla uczestników (inicjatywa p.Renaty Zdun i p.Małgorzaty Belina)

IV. Organizacja III Spotkania z Kuchnią– pozyskanie środków w postaci darowizny
w kwocie  600 zł, za które zostały zakupione materiały na konkurs oraz środki żywnościowe na poczęstunek dla uczestników (inicjatywa p.Moniki Szwed i p.Marii Woźniak)

V. Realizacja zadania publicznego ?Konkurs Poezji i Piosenki Ekologicznej? współfinansowanego z Powiatu Tarnobrzeskiego- dotacja w kwocie 3837,82 zł, wkład własny pieniężny w kwocie 234,94, niepieniężny- 47 h pracy wolontariuszy (Koordynacja: Joanna Dul, Lucyna Wielgosz, Anna Drozd ponadto  Monika Szwed, Elżbieta Stachura Strzała, Małgorzata Kmuk oraz Maria Woźniak, Małgorzata Gortych, Lucyna Rękas). W organizacji
i przebiegu konkursu aktywnie uczestniczyli pozostali  wychowawcy internatu.

VI. Organizacja I Spotkania z Wikliną- pozyskanie środków w postaci darowizny
w kwocie  100 zł, za które zostały zakupione środki żywnościowe na poczęstunek dla uczestników (inicjatywa p. Ewy Uzdowskiej i p. Małgorzaty Nowakowskiej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *