AKTYWNI RAZEM

2015_logo_FIO_v1

AKTYWNI RAZEM

Projekt dofinansowany ze środków Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt skierowany jest do 63 dzieci z zaburzeniami w rozwoju w tym z niepełnosprawnością intelektualną, będących wychowankami/ podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  (SOSW) w Grębowie lub zamieszkałych na terenie gminy Grębów, 40 rodziców  oraz 4 wolontariuszy w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 lipca 2017r.

Działania będą obejmować

– organizację pikniku integracyjnego

– organizację warsztatów dla rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju

– szkolenie wolontariuszy

– doposażenie wypożyczalni pomocy dydaktycznych oraz fachowej literatury z zakresu wspierania rozwoju dziecka z różnymi zaburzeniami

– prowadzenie zajęć specjalistycznych:                                     logopedycznych i hipoterapii

– organizację zajęć ?Aktywnie spędzamy czas wolny?

– organizację wyjazdów edukacyjnych ? Zaopiekuj się mną?

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FIO-2016-formularz rekrutacyjny

Plakat FIO UlotkaFIO