AKTYWNI RAZEM -WYDARZENIA

Kolejna wizyta w zaprzyjaźnionym już Domku Myśliwskim odbyła się 25.10. Tym razem gospodyni, p. Mariola Cygan przygotowała dla uczestników prezentację multimedialną dotyczącą środowiska myśliwych, ich tradycji i gwary łowieckiej oraz ciekawostek ze świata roślin i zwierząt.  Po obejrzeniu filmu uczestnicy spotkania rozwiązywali test wiedzy na powyższy temat. Atrakcją wyjazdu była obecność psów myśliwskich rasy wyżeł niemiecki:  Oriny
i Fiony, które z entuzjazmem oddawały się wspólnym zabawom
z dziewczętami.

————————————————————————

Wychowankowie SOSW w Grębowie dn. 18.10.odwiedzili Domek Myśliwski  w Wydrzy, w którym spotkali się z p. Mariolą Cygan -myśliwym w Kole Łowieckim ? Leśnik?. P. Mariola w interesującej prelekcji opowiedziała o ekosystemie leśnym oraz celowości ingerowania człowieka w świat zwierząt leśnych. Dziewczęta uczestniczące  w wyjeździe wykonywały obrazki na drewnie techniką ?decoupage? o tematyce przyrodniczej.

————————————————————————-

Od września rozpoczęła się realizacja zajęć „Aktywnie spędzamy czas wolny” .

W ramach zajęć będą organizowane:

  1. Zajęcia rozwijające funkcje poznawcze i zdolności manualno-plastyczne.
  2. Projekcja filmów dla uczniów SOSW.
  3. Wyjazdy kulturalno- rekreacyjne do kina,  teatru, muzeum, i na lodowisko.
  4. Zajęcia z języka angielskiego.

————————————————————————–

W sierpniu i wrześniu zakupione zostały pomoce i literatura na wyposażenie wypożyczalni. Wkrótce na stronie ukaże się lista zakupionych pozycji wraz z aktualnym stanem wypożyczeń.

Zakupiono również pomoce na zajęcia, materiały edukacyjne, gry, programy specjalistyczne, drukarka i laptop.

————————————————————————–

Od czerwca odbywają się zajęcia logopedyczne na terenie gminy. W zajęciach biorą udział dzieci ze szkół podstawowych z Wydrzy, Zabrnia, Grębowa oraz z przedszkola w Grębowie.

Do zajęć zakwalifikowanych zostało 20 dzieci wymagających terapii logopedycznej.

————————————————————————

24 czerwca odbyły się zajęcia warsztatowe dla rodziców na temat: ?Moje dziecko nie mówi? Zabawy rozwijające mowę i komunikację dziecka”

Cele zajęć:

– poszerzenie wiedzy na temat rozwoju mowy dziecka, rozróżnianie rozwoju prawidłowego i zaburzonego, zapoznanie  z fazami rozwoju mowy oraz  metodami stymulacji mowy małego dziecka,

– integracja rodziców ? uczestników zajęć, wzajemna wymiana doświadczeń,

– indywidualne porady, konsultacje, rozpropagowanie broszur oraz materiałów edukacyjnych.

Materiały do pobrania:

Rozwijanie mowy dziecka- zasady

Rozwijanie mowy

Piramida mowy

————————————————————————–

W czerwcu odbył się Piknik Integracyjny. W pikniku uczestniczyli uczniowie i podopieczni SOSW w Grębowie, ich rodzice i inni zaproszeni goście. Podczas  pikniku rodzice otrzymali informacje dotyczące realizowanego projektu, mogli poznać osoby pracujące w projekcie.

Zorganizowany został ponadto Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W Punkcie rodzice mieli możliwość rozmowy ze specjalistami (m.in. psycholog, logopeda, terapeuta SI). Piknik uatrakcyjniło wspólne biesiadowanie przy potrawach przygotowanych przez uczniów szkoły zawodowej pod opieką nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Zostały zorganizowane zabawy integracyjne oraz przejażdżki konne. Rodzice dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach hipoterapii uczestniczyli w krótkim szkoleniu dotyczącym zasad zachowania podczas hipoterapii.

 

————————————————————————–

21.06.2016r. uczestnicy zajęć Zaopiekuj się mną” po raz kolejny udali się do schroniska dla zwierząt. Tym razem nie byli już tacy onieśmieleni. Wiedzieli na czym polega opieka i jak sprawić zwierzakom odrobinę przyjemności.

 

————————————————————————–

16.06.2016r. odbył się kolejny wyjazd w ramach zajęć „Zaopiekuj się mną”. Tym razem do stadniny koni w Grębowie. Uczestnicy poznali zasady opieki nad konikiem. Mogli go nakarmić i wyczesać. Mieli tez okazję do przejażdżki konnej.

————————————————————————–

14.06.2016r. odbył się pierwszy wyjazd w ramach zajęć „Zaopiekuj się mną”. Grupa wychowanków SOSW w Grębowie udała się do schroniska dla psów ?Chrońmy zwierzęta? w Tarnobrzegu. Uczestnicy zajęć mieli okazję do zabawy z podopiecznymi schroniska. Mogli nakarmić zwierzęta i wyprowadzić ich na spacer.

————————————————————————

Od maja odbywają się zajęcia hipoterapii, do których zostało zakwalifikowanych 20 osób.

Utworzone zostały dwie grupy, z których jedna, ośmioosobowa, to uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grębowie. Drugą grupę stanowią podopieczni SOSW uczęszczający na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz inne dzieci z terenu Gminy Grębów.

————————————————————————–

W maju rozpoczęła się realizacja projektu.