AKTUALNOŚCI

„Pędzą sanie, dzwonki dzwonią

Płatki śniegu z wichrem gonią..”

Tak można by opisać piątkowy tj. 11.01.2019 wyjazd do lasu w Zapoledniku, w którym uczestniczyli uczniowie SSPdP wraz ze swoimi wychowawcami i dyrektorem Ośrodka. Korzystając z pięknej aury zimowej i sprzyjających warunków przyrody, postanowiliśmy zorganizować kulig. Przejażdżka sankami po lesie otulonym śnieżnym puchem, dostarczyła mnóstwo niezapomnianych wrażeń i uciechy. Nie obyło się bez wywrotek i bitwy na śnieżki J. Każdy wie, że świeże powietrze pobudza apetyt, dlatego też zabraliśmy ze sobą prowiant, który w oka mgnieniu znikł w naszych żołądkach, w czasie wypoczynku przy ognisku. Szczególne podziękowania za organizację kuligu należą się panu Tomkowi K. – nawigatorowi, kierowcy i drwalowi w jednej osobie. Dziękujemy J

Spotkanie z policjantem – ,,Bezpieczne ferie”

Drodzy Rodzice!

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych, oferujemy: terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, w zakresie integracji sensorycznej (SI), rehabilitacji ruchowej, a także grupowy trening -TUS, hipoterapię) w wymiarze do 5 godzin w tygodniu.
Zajęcia są realizowane w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem.
Nasza oferta skierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 6 lat z zaburzeniami rozwojowymi (tj. urodzone przedwcześnie, o nieharmonijnym rozwoju i opóźnionym rozwoju psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa i innymi zespołami / chorobami genetycznymi, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, z zaburzonym rozwojem mowy, niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabo widzących, z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi ograniczeniami ruchowymi, z nadpobudliwością psychoruchową, nadmierną lękliwością, agresją i innymi).
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju swojego dziecka zapraszamy na konsultacje i terapie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka.
Prosimy o udostępnienie powyższej informacji Waszym znajomym.
Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji pod numerem telefonu 15 811 28 13.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2019!
Życzymy samych radosnych chwil, realizacji planów.
Dużo optymizmu i pomyślności, spełnienia marzeń.
Niech ten Rok będzie pełen szczęścia i uśmiechu.
Dyrektor i Pracownicy SOSW

STARSZE WIADOMOŚCI